Yayın İlkeleri

Yayın Türü

Dergide beşeri ve sosyal bilimlerde yapılan çalışmalara ilişkin özgün makalelere, eleştiri makalelerine, notlara ve kitap eleştirilerine yer verilir. Özgün makalelerin başka dergilerde yayımlanmamış olması gereklidir. Derleme çalışmalarının, belirli bir konu üzerinde akademik gelişmeleri zengin bir kaynakçaya dayanarak aktarması ve bunların doyurucu bir değerlendirmesini yapabilecek nitelikte olması beklenir.

Uygulama

Ön değerlendirmeye tabi tutulan yazılar şekil ve içerik bakımından incelenmek üzere isimsiz olarak en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenilen yazılar gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir.


Telif Hakkı

Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların iadesi istenemez. Gönderilen herhangi bir yazının yayınlanıp yayınlanmaması hakkındaki takdir hakkı bütünüyle yayın kuruluna aittir. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Dergide yayımlanan makaleler yayın kurulundan izin alınmadan başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye yayın telif hakkı devri yazısının verilmesi bir zorunluluktur.
Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak çalışmaların bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile belirtilmelidir.


Sorumluluk

Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatıdır. Bu nedenle yazım kurallarının yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir.
Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalı veya başka bir derginin inceleme sürecinde bulunmamalıdır. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, genel yazım kurallarına ve yayın etiğine uygun olmalıdır.