Dergi Yönetimi

Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Rektör, Çankaya Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kırca

Editör Asistanı
Öğr. Gör. Dr. Gülden Taner